NL - FR
Baby's

Een vlotte zwangerschap en een natuurlijke geboorte bieden de beste start voor de baby. Interne of externe factoren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte kunnen een verhoogde spanning bij de baby teweeg brengen met diverse symptomen tot gevolg. Het is vanzelfsprekend dat CranioSacraal therapie geen vervangtherapie is voor degelijke medische zorg en als er enige twijfel bestaat zullen wij aanraden allereerst uw huisarts te raadplegen.

Oorzaken van verhoogde spanning bij de baby kunnen liggen bij een moeilijke bevalling en/of zwangerschap, een kunstverlossing, een spoedkeizersnede, een snelle bevalling of wanneer de baby in nood is gekomen, stress en spanning bij de moeder of de omgeving. Deze spanningen zorgen voor een overprikkeling van het orthosympatisch zenuwstelsel en dit kan resulteren in symptomen bij de baby zoals:

Evenwicht herstellen
Het autonoom zenuwstelsel bestaat uit het orthosympathisch en het parasympatisch zenuwstelsel. Het orthosympatisch zenuwstelsel geeft ons de ‘fight en flight’ functies en doet ons overdag functioneren. Het parasympathisch zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust en komt vooral ’s nachts aan bod. Bij de geboorte krijgt de baby een grote hoeveelheid orthosympathische prikkels. De baby kan angst en mogelijk paniek ervaren tijdens de weeën en de geboorte. Tijdens de bevalling zijn er momenten van hoge hartfrequenties. Bij probleemgeboorten en kunstverlossingen zal deze overprikkeling nog sterker zijn. Veel symptomen en klachten bij baby’s hebben te maken met een verstoord evenwicht tussen orthosympathicus en parasympathicus. CranioSacraal therapie ondersteunt de parasympathicus en brengt dit evenwicht weer in balans.

Hoe verloopt de behandeling van een baby?

Er wordt altijd een uitgebreide anamnese afgenomen die de gehele zwangerschap tot en met de bevalling omvat. De baby wordt grondig geobserveerd en bekeken. Er is ook tijd om naar het verhaal van de zwangerschap/bevalling van de ouder(s) te luisteren.

De baby houdt de luier en de kleertjes aan.

Tijdens de behandeling kan de baby huilen. De toegepaste technieken zijn heel zacht en doen de baby geen pijn. Huilen is voor hem de manier om de frustraties en spanningen los te laten. Er worden geen manipulaties of klemtechnieken toegepast. We betrekken de ouders altijd bij de behandeling van hun baby. Een CranioSacraal therapeutische sessie voor een pasgeborene of een jong kind duurt soms amper 15 minuten, hoewel het in de eerste sessies meer tijd kan vergen om het vertrouwen op te bouwen en kennis te maken om het kind te helpen zich comfortabel te voelen.

Waarom zo vlug mogelijk behandelen? Indien we baby's en jonge kinderen ondersteunen om vroege trauma's te verwerken zijn ze vrij om zich volledig te ontplooien. Het is nooit te laat om de effecten van een moeilijke zwangerschap of bevalling te behandelen, maar hoe vlugger hoe beter. Alles gebeurt met vertrouwen , luisteren, contact en verbinding met ouder(s) en kind(eren)

Kinderen

CranioSacraal Therapie is bij uitstek geschikt voor kinderen ; ik vind aandacht, tijd, rust, ruimte en veiligheid van essentieel belang in de behandeling.

Tijdens een sessie kan het kind zich spontaan bewegen. Via deze bewegingen kunnen spanningen zich ontladen. Ook kunnen er emoties vrijkomen, het uiten daarvan draagt bij aan het herstel.

Hieronder enkele klachten waarvoor kinderen in aanmerking komen:

Bij grotere kinderen kunnen het symptomen zijn zoals buikpijn, nachtmerries, agressiviteit, faalangst, concentratiestoornissen, verminderde motorische vaardigheden, zich niet lekker in z’n vel voelen, hoofdpijn,…

Volwassenen

Het is nooit te laat om de voordelen te ondervinden van deze zachtaardige therapie.

Voor alle vrouwen, mannen, mama’s en papa’s, opa’s en oma’s.

Slechts enkele voorbeelden:

Extra aandacht voor de mama’s.

Zowel bij mama als kind kunnen er oorzaken voor klachten ontstaan tijdens zwangerschap en de bevalling

In de postnatale periode heeft de kersverse moeder dikwijls ook emotionele ondersteuning nodig, vooral indien de bevalling moeilijk verlopen is, hechtings- en borstvoedingsproblemen kunnen voorkomen. Een behandeling brengt terug evenwicht in dit systeem en schept ruimte.