NL - FR
Craniosacraal therapie

CranioSacraal therapie is een luisterende non-directieve behandeltechniek die de functies van het cranio sacraal systeem (cranio slaat op de schedel en sacraal staat voor het heiligbeen) optimaliseert. Het is ontwikkeld door Dr.John Upledger, DO.

Het weefselgeheugen wordt als het ware wakker gemaakt en de therapeut "faciliteert" de communicatie van de cliŽnt met zijn "innerlijk weten", zijn psyche, emotie en lichaam.

CranioSacraal therapie kan toegepast worden vanaf baby leeftijd tot in de laatste levensfase, bij zieke en gezonde mensen, en zelfs in een vroeg stadium van de zwangerschap.

Een CranioSacraal therapeut biedt het lichaam hulp door de zelfgenezende processen in het lichaam weer wakker en sterker temaken. Door een betere connectie met eigen lichaam, eigen emotie en eigen denken ontdekt men zijn werkelijke zelf. De therapeut begeleidt je in je ontdekkingstocht naar je eigen bewustwording. CranioSacraal therapie is een duurzame en veilige investering in uw eigen (helend) vermogen.

Ik vind het belangrijk en betekenisvol te kunnen zeggen dat er geen enkele vorm van manipulatie plaatsvindt en heel goed kan samen gaan met elke andere therapie.

CranioSacraal therapie is een techniek die een brug vormt tussen de klassieke anatomisch-fysiologische gezondheidswereld en de energetische.

CranioSacraal therapie bestrijdt niet de symptomen, maar concentreert zich juist op de oorzaak van de klacht. Het is vanzelfsprekend dat Craniosacraal Therapie geen vervangtherapie is voor degelijke medische zorg en als er enige twijfel bestaat, zal ik je ook aanraden je huisarts te raadplegen. Aanvankelijk vergt een manuele evaluatie enige tijd om het lichaam te helpen zijn problemen te corrigeren.

Met welk resultaat? Een restrictie-vrij centraal zenuwstelsel en een lichaam dat in staat is zich te ontwikkelen in de best mogelijke conditie.

Door deze diepe natuurlijke ontspanning kunnen de volgende fysiologische effecten optreden:

Somato emotionele therapie

Naast de zachte behandeltechnieken wordt ook gebruikt gemaakt van 'Energy Cyst Release' (ECR) en/of van 'Somato Emotional Release' (SER). ECR heeft betrekking op de ontlading van een gelokaliseerde verstoring in het lichaam. SER heeft daarentegen betrekking op de ontlading van verstorende energie verspreid over het gehele lichaam.

Allerlei klachten kunnen ontstaan wanneer een emotie wordt vastgehouden en niet tot expressie komt. De CranioSacraal therapeut biedt met zijn/haar handen, door middel van zachte aanrakingen energie aan, aan de client. Het effect van deze energie overdracht kan zijn een lokale spanning of ontspanning, een warmtegevoel of een koudegevoel : de aanraking kan ook herinneringen oproepen of een emotie loswerken. Het ontdekken van deze emotie is een begin van de ontdekkingsreis naar het loslaten, naar traumaverwerking.

De therapeut heeft de rol van begeleider bij het onderzoeken naar de betekenis van de spanningen, waar ook in het lichaam, door samen met de client de ketting van gebeurtenissen en ervaringen bloot te leggen die geleid hebben tot de opgebouwde spanning. Hij/Zij doet dit met begrip, respect, geduld en aandacht. De therapeut kan je aanbieden om te praten over datgene wat je waarneemt en voelt. Jij bepaalt natuurlijk altijd zelf waar je over wil praten en waarover niet.

De therapeut heeft geen specifiek doel en geeft geen richting aan. De therapeut ondersteunt de client in de keuze/riching die de client zelf bepaalt.

Er bestaat in dit geval geen standaard therapie voor een klacht of een aandoening. De therapeut houdt een hands-on contact met klant op de gelokaliseerde verstoring in het lichaam terwijl hij/zij gebruik maakt van aangeleerde dialoog-technieken om de client te helpen bij het bewust worden, het voelen en het voorzichtig onderzoeken van de emoties/ervaringen/gebeurtenissen.

Dit begrip en de juiste herinnering, samen met het voelen, na-voelen, door-voelen van de emotie, is vaak genoeg om lokale spanning in het weefsel te verzachten en de pijn los te koppelen uit het weefselgeheugen.

Naast de CranioSacraal therapie en somato emotionele therapie maken we ook gebruik van imagery en dialoog om het niet bewuste deel van ons zijn te laten communiceren met de bewuste geest. Woorden, beelden, kleuren, geuren en bijna elke gedachte kunnen dienen om een ervaring, een emotie, een gebeurtenis, een trauma indirect te bespreken en te onderzoeken.

Dit klinkt als een spel voor kinderen, en in vele opzichten is het dit.